Qentinel Oy

Qentinel on laatujohtamisen ja laadunvarmistuksen huipputalo. Edellä muutoksessa.

Varmistamme digitaalisten palvelujen tuottamaa hyötyä, varmistamalla hankkeiden ja muutoksen onnistumisen.

Toimimme suurten suomalaisten ja kansainvälisten yritysten kanssa. Olemme edelläkävijöitä digitaalisten ekosysteemin laadun varmistamisessa.

Uudet toimintamallit, tietojärjestelmät ja niiden tuomat muutokset prosesseihin, rakenteisiin ja ihmisten toimintaan kytkeytyvät liiketoiminnan kaikkiin tasoihin ja toimintoihin.
Vaikka digitalisaatioinvestointeihin liittyvät järjestelmähankkeet ovat yrityksen tai organisaation omia, ne eivät koskaan ole itsenäisiä: hankkeet kytkeytyvät ulkoisiin tietojärjestelmiin ja muodostavat jaettuja asiakasrajapintoja muiden toimijoiden kanssa.  Investoinnin arvo syntyy, kun keskitytään liiketoiminnan kannalta oikeisiin asioihin. Arvo syntyy, kun varmistetaan laatu investoinnin kaikissa vaiheissa  – hankkeen tarpeellisuuden ymmärtämisestä sen business caseen, toimittajien johtamiseen ja käyttöönottoon.

Järjestelmähankkeeseen täytyy valmistautua myös käyttäjäkokemuksen kannalta. Käyttäjien ääni ja ihmisten sitoutuminen muutokseen ovat ensiarvoisen tärkeitä onnistumisen kannalta. Muutoshankkeet ovat oiva mahdollisuus selvittää mistä asiakaskokemus aidosti syntyy ja millä asioilla kokemukseen voidaan vaikuttaa.

Kaikkien digitalisaatioinvestointien oletetun hyödyn tulisi perustua arvonluontimalliin, jonka avulla voi ymmärtää liiketoimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä kokonaisuutena. Arvonluontimalliin perustuva Qentinel Goal auttaa tekemään oikeita päätöksiä digitalisointi-investointien, järjestelmähankkeiden kaikissa vaiheissa koko investoinnin elinkaaren ajan.

Teemme vaativia automaatioratkaisuja  – Qentinel Pace

Rakennamme maailman huippuja olevia skaalautuvia ja koneoppimista hyödyntäviä laatuautomaatiojärjestelmiä. Kehitämme seuraavan sukupolven tekoälyä hyödyntävää automaatiota kansainvälisten kumppanien kanssa. Asiakkaillamme on miljoonia kriittisiä laitteita/tuotteita, jotka tulevaisuudessa integroidaan suureen määrään järjestelmiä. Toimiakseen tämä vaatii valtavan määrän automaatiota, uusia keinoja ja oivalluksia. Uskomme että yritysten liiketoiminnan onnistuminen on pitkälti myös toimivien ohjelmistojen varassa. Qentinelin kanssa olet varma koodisi laadusta. Testirobottimme valvovat, että koodi toimii, luo parhaita asiakaskokemuksia ja tuo haluttua arvoa liiketoiminnallesi.

Qentinelin tehtävä on luoda varmuutta digitaalisten investointien onnistumiseen, järjestelmien ja prosessien toimivuuteen ja asiakaskokemuksen paranemiseen.

Ota yhteyttä: 

Ulla Rantanen
puh: +358 40 525 9149
email: ulla.rantanen (a) qentinel.com

Lue lisää