Katso alta Projektipäivien seminaarit ja puheenvuorot!

Tiistai 30.10.2018

Keynote-puhujat

KEYNOTE: Project Management Under Complexity

Mikko Kosonen, President, Sitra

Keynote
Tuesday 30.10.2018

_ _ _

KEYNOTE: The Paradoxes of Leadership

Alf Rehn, Professor of Innovation, Design, and Management / SDU, Denmark

Keynote
Tuesday 30.10.2018

Tuesday 30.10.2018
3.20 PM – 5.00 PM

Tiistai 30.10.2018
klo 9.45-13.15

Innovation & Portfolio Management Office (IPMO) that supports end to end Business. Project culture development Tools for Transparency and Collaboration. Learn about how a modern Work Management vision could include AI and Bots

Puheenjohtaja: Jukka Veräväinen, Liiketoimintajohtaja, Business Group Lead, Microsoft Oy

Ohjelma

9.45-10.30 (ENG)
Topic: Is todays ‘PMO’ only  one half the story? With the speed of change in today’s world doesn’t an ‘Innovation & Portfolio Management Office’ (IPMO) that supports end to end Business transformation make more sense?
– Uber, Airbnb and Amazon are just a few organisation well known for disrupting established business models. To compete, todays businesses need to accelerate their ability to change and respond. The IPMO provides the vehicle that enables organisations to understand and accelerate their ability to transform; empowering innovation and ensuring delivery success.
Speaker: Ivan Lloyd, Chief Innovation Officer, edison365.


_ _ _

10.40-11.25
Otsikko: How to increase value and throughput for Project management – case HSL
– Commitment for Project culture development
– Tools for Transparency and Collaboration
– Lessons learned and Roadmap for the Future
Puhuja: Vesa Suomalainen, Head of PMO, Helsinki Region Transport HSL


_ _ _

12.30-13.15 (ENG)
Topic: How AI and BOTs can accelerate Work, Project & Portfolio management – and ensure end user adoption
– Learn how the Microsoft Office 365 universe is tying everything together when it comes to PPM and work management. Get project participants and even externals on board in the ecosystem.
– Learn about how a modern Work Management vision could include AI and Bots
– See how the Microsoft platform facilitates both waterall, agile and hybrid ways of working
– PPM Demo – experience a holistic demo of Microsoft Project Online (PPM), PowerBI for reporting and Work management tools in Office 365.
Speaker: Jacob Hansen, Principal Customer Advisor, Projectum

Tiistai 30.10.2018
klo 9.45-12.20

Puheenjohtaja: Jussi Viitasalo, Vice President Sales & Marketing, Midagon

Vanha viisaus on se, että osallistuva johto ja näkyvät leadership mahdollistavat onnistuneen hankkeen. Tämä on totta edelleen, mutta nykypäivän hankkeissa haastetta lisää se, että yhä useammin hankkeessa on digitaalinen osa-alue, sekä integrointi vanhaan ”legacyyn”. Nämä kaksi leiriä on saatava toimimaan yhteen, vaikka ne toimivatkin usein eri sykkeellä – digitaalinen nopealla iteratiivisella mallilla ja legacy hitaammin vanhalla vesiputousmallilla. Onnistuneissa hankkeissa johto sitouttaa molemmat leirit, asettaa yhteiset tavoitteet sekä huomioi toimintatapa- ja kulttuurierot johtaessaan hanketta. Syvennymme näihin aiheisiin seminaarissamme kahden case-esimerkin ja yhden akateemisen tutkimuksen kautta.

Ohjelma:

9.45-10.30
Otsikko: Muutosjohtaminen markkinatilanteen ja digitalisaation paineessa – CASE: VR
– VR on pakotettu tehostamaan toimintojaan radikaalisti markkinan vapautumisen takia. Kuluttajat vaativat samalla uusia digitaalisia palveluita. Samalla, yhteiskunta olettaa raideliikenteen toimivan virheettömästi.
– VR haluaa ottaa käyttöön digitalisaation mukanaan tuomat tehokkuuden mahdollistajat kuten pilvi-arkkitehtuuri, ketterä kehitys ja muut digitaali-teknologiat
– Sitoutunut johto ja sen osoittama ”leadership” markkinatilanteen ja digitalisaation aiheuttamassa muutoksessa on välttämätöntä onnistumisen mahdollistamiselle.
Puhuja: Antti Kleemola, CIO, VR-yhtymä

_ _ _ 

10.40-11.25
Otsikko: ”Onnistuminen on valinta” – Aalto-yliopiston ja Midagonin yhteinen tutkimus hankkeen onnistumisen edellytyksistä
– Midagon on tuottanut yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa tutkimuksen tekijöistä, jotka vaikuttavat hankkeen onnistumiseen…tai epäonnistumiseen.
– Yrityksen johto tekee omalla esimerkillään, sitoutumisellaan ja päätöksillään valinnan siitä, haluaako se hankkeen onnistuvan.
– Johtaminen ja ”leadership” ovat Aalto-yliopiston tutkimuksen mukaan edelleen merkittävimmät tekijät onnistuneissa hankkeissa.
Puhuja: Lauri Eskola, toimitusjohtaja, Midagon

_ _ _

11.35-12.20 Kolmas puheenvuoro:
Otsikko: Digitaalisen ja ”legacyn” orkesterointi onnistuneessa hankkeessa – CASE: Cargotec
– Lähes jokainen business-kriittinen digitaalinen hanke integroituu jotenkin olemassaolevaan ”legacyyn”. Digitaalinen kehitys on nopeaa ja iteratiivista. Legacyn taas usein hitaampaa ja ”waterfall”-mallissa. Hankehallinta näiden ”leirien” ristitulessa tuottaa monille yrityksille haasteita.
– Cargotec on lähtenyt toteuttamaan digitaalista ylläpidon alustaa. Tämä vaatii uuden alustan integrointia ”vanhoihin” taustajärjestelmiin ja kehitystiimien orkesterointia ylitse digitaalisen ja ”legacyn”.
– Monissa yrityksissä on jo syntynyt kaksi leiriä: digitaalisen kehityksen leiri ja vanhaa legacya ylläpitävä leiri. Näiden toimintatapa, prosessit ja kulttuuri ovat hyvin erilaiset. Onnistuneen hankkeen johto sitouttaa molemmat ”leirit” tasapuolisesti hankkeeseen ja kommunikoi tehokkaasti molempiin suuntiin.
Puhuja: Susanna Lankinen, Senior Project Manager, Cargotec ja Jukka Kauppinen, Executive Advisor, Cargotec

 

Tiistai 30.10.2018
klo 13.25-17.00

Puheenjohtaja: Elina Westerstråhle, Agile Consultant, CGI

Ketterät projektit voivat olla yhtä aikaa sekä innostavia että haasteellisia. Onnistumiset vievät eteenpäin, mutta sudenkuopiltakaan ei aina voida välttyä. Tänään kuullaan kokemuksia ketteristä projekteista ja saadaan vinkkejä onnistumisen edellytyksistä. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!

Ohjelma:

13.25-14.10
Otsikko: Ketteryys on ihmisistä kiinni
– Toimittajarajat ylittävä yhteistyö
– Case OP/ Vakuutusten digitaalisten palveluiden uusiminen
Puhuja: Niina Metsämäki, Yksikön päällikkö, OP Kehittäminen ja teknologiat

_ _ _

15.40-16.15
Otsikko: Räjähtikö budjetti – 5 vinkkiä tuotehallinnalle

– Käytännön vinkkejä ketterän projektin kulujen hallintaan
– Lessons Learned: Tuotehallinnalla tulee olla rohkeutta löytää mahdollisimman yksinkertainen toteutettava kokonaisuus markkinoiden voittamiseksi ja kulujen kurissa pitämiseksi.
Puhuja: Virpi Rowe, VP, Lean|Agile Consulting Services, CGI

Ratkaisuja ketteryyden haasteisiin


_ _ _

16.20-17.00
Otsikko: Ketterä projektimalli taipuu monen tyyppisiin kehitysprojekteihin
– SPR Veripalvelun kehittämä ketterä projektimalli on hioutunut muotoonsa ketterien menetelmien käyttämisestä saatujen kokemusten avulla
– Puheessa kerrotaan kuinka ketterät menetelmät taipuvat muihinkin kuin vain IT-projekteihin
– Esimerkkejä ketterän projektimallin soveltamisesta Veripalvelun rutiinitoiminnan ja tutkimustoiminnan projekteissa
Puhuja: Jaana Mättö, Laboratoriojohtaja, Suomen Punainen Risti, Veripalvelu

Tiistai 30.10.2018
klo 13.25-17.00

Puheenjohtaja: Nina Orvola, Lead Senior Advisor, Thinking Portfolio

Salkunhallinta on enemmän kuin lista projekteja. Seminaarissa keskustellaan kehityssalkun arvosta, sen johtamisesta, liiketoiminnan uudistamisesta sekä erilaisten salkkujen johtamisesta, etenkin kehittyvien projektikäytäntöjen aikana. Tärkeimpänä antina kunkin puheenvuoron Lessons Learned!

Ohjelma:

13.25-14.10
Otsikko: Organisaationlaajuinen ideatyökalu osana innovaatiotoimintaa ja uuden liiketoiminnan kehitystä
– Fazer Lab – Fazerin moottori uuden liiketoiminnan kehitykseen
– Ideasalkku yhteiskehittämisen ja avoimen innovaation työkaluna
– Lessons Learned: arvoa osallistamalla
Puhuja: Eeva Tiainen, Senior Manager, New Business & Open Innovation, Fazer Lab, Fazer Group
_ _ _

15.20-16.00
Otsikko: Salkunhallinta Tampereen kaupungin palvelujen digitalisoinnin tukena
– Miten ketterä kokeilukulttuuri haastaa salkunhallintaa – vai haastaako?
– Onnistuneesta kokeilusta projektiksi – miten salkku tukee tätä prosessia?
– Lessons Learned
Puhuja: Kati Viljanen, projektikoordinaattori, Tampereen kaupunki

_ _ _

16.20-17.00
Otsikko: Läpinäkyvyydestä arvoa salkunhallinnassa
– Läpinäkyvyys osaksi salkunhallinnan toimintatapaa ja osallistamisen kulttuuria
– Projektisalkku osana strategian jalkauttamista
– Lessons Learned
Puhuja: Jari Torppa, Kehityspäällikkö, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Tiistai 30.10.2018
klo 9.45-12.20

Hyvä projektijohtaminen kasvattaa tuloslaskelman ylintä ja alinta riviä. Parhaat yritykset hyödyntävät projektijohtamista liiketoiminnassaan ja strategioiden toteuttamisessa. Miksi ylimmän johdon kannattaa haluta projektikulttuurin kehittämistä ja mikä on heidän näkökulmansa tähän? Mitä hyötyä tästä panostamisesta on organisaation projektiliiketoiminnan kehittämiseen ja strategioiden toteuttamiseen. Ylin johto kertoo tässä seminaarissa, mitä heillä on tehty ja miksi.

Ohjelma:

9.45-10.30
Otsikko: Projektijohtaminen johtoryhmän työkaluna
Puhujat: Topi Paananen, toimitusjohtaja ja Satu Kannelvirta, Project Controller, Peikko Group

_ _ _

10.40-11.25
Otsikko: Projektijohtamisen merkitys strategioiden toteuttamisessa Terrafame Oy:ssa
Puhuja: Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy

_ _ _

11.35-12.20
Otsikko: Kilpailuetua projektijohtamisen kehittämisestä
– Projektiliiketoiminnan konseptimme
– Case Kazakstan
– Projektiliiketoiminnan kehittäminen ja monistaminen
Puhuja: Niiles Airola, Toimitusjohtaja, KaukoInternational Oy Ltd

Tuesday 30.10.2018
9.45 AM – 1.15 PM

Program:

9.45-10.30 (ENG)
Main topic: Plan and evaluate your PM effort as well
– Aims at consciously scaling and focusing your effort and method application – to create more managerial value in you project.
– Provide a methodology for leading your PM processes – by systematically to plan and evaluate your effort.
– Option for the audience to win free copies of the book “Proactive Project Management – How to make common sense common practice”
Speaker: Morten Fangel, Director and Chief Consultant, Fangel Consulting

_ _ _
10.40-11.25 (ENG)
Otsikko: The Dark Art of Lessons Learned
– Research tells us that lessons learned is one of the hardest processes for organisations to successfully embed. Same organisations also believe that they are working at a level 3 or 4 in maturity; which is at a juxtaposition to the fact that they are not supporting a learning organisation. This presentation will provide a different perspective on what it means to be a PMO today in the form of the Wellingtone PMO Principles and how they relate in particular to the dark art of lessons learned.
Speaker: Emma-Ruth Arnaz-Pemberton, Principal PMO and Collaboration Consultant, Samworth Brothers

_ _ _
11.35-12.20 (ENG)
Topic: Lessons learned for hybrid programs in Telecom business
– Team alignment
– Who leads whom?
– Lessons Learned
Speaker: Juan Carlos Guzmán Monet, Senior Quality Manager, Telia Company

_ _ _
12.30-13.15 (ENG)

Topic: China Resolutions Push Forward The Development Of Clean
– Chinese planning and design gain the trust and recognition of Lao PDR.
– Superiority of Chinese technic and management pushes forward the development of Nam Ou River
– Chinese responsibility warms and moves the nation and people of Lao
Speaker: Cai Bin, Senior Engineer,  working as the Vice President of POWERCHINA Resources Ltd. and CEO of Port Qasim Electric Power Company(Private) Limited

Tuesday 30.10.2018
3.20 PM – 5.00 PM

Program:

15.20-16.00 (ENG)
Topic: How to build organizational desire to learn
– Diagnosing organizational ability to learn
– Culture change and introduction of agility
– Proven practices in organizational learning
Speaker: Grzegorz Szalajko, Strategic Project Management Advisor

_ _ _
16.20-17.00 (ENG)

Topic: Me, myself and Leadership – Today
– What is the value set of leadership today?
– How do we manifest leadership in a digital environment?
– Lessons Learned
Speaker: David Lynch, Senior Advisor, Project Management, Directorate of Customs, Iceland

Tuesday 30.10.2018
9.45 AM – 1.15 PM

Program: 

9.45 AM – 10.30 AM: Young Project Manager of the Year Award 2018 – the Finalists presentations
Denis Fadin – Russia, Jessica Hoddinot – Australia, Bruno Mustic – Croatia


_ _ _ 

10.40 AM – 11.25 AM: GMPM Genetically Modified Project Management
Tom Taylor, Founding Partnerm Buro FOUR

_ _ _
11.35 AM – 12.20 PM When Collaboration sucks, and the project team is in trouble
Päivi Äijälä, Founding Partner, ICF Credentialled Coach, Facilitator, Caleidocons Oy
Anja-Riitta Savolainen, Founding Partner, ICF Credentialled Coach and Fasilitator, Caleidocons Oy

_ _ _
12.30 PM – 1.15 PM: Keynote: World of AI – Project Managers or Project Terminators
Tuomas Ritola, CEO, Selko Technologies Oy

Tiistai 30.10.2018

9.45-10.15
Otsikko: Päästä-päähän toimivuuden varmistaminen monitoimittajaympäristössä
– Integraattorihaasteet
– Robotiikan hyödyntäminen
Puhuja: Jyrki Rehumäki, Suomen maajohtaja, Qentinel

_ _ _
10.25-10.55

Otsikko: Case Kehmet Helsinki. Kehittämistoiminnan ohjaaminen organisaation ehdoin
– Vuonna 2017 Valtiovarainministeriön Suomidigin kunniamaininnalla palkitsema uraa uurtavasta työstä digitalisaation johtamiseksi.
– Oppeja kehittämistoiminnan nopeutumisesta ja siihen vastaamisesta salkunhallinnalla ja yhteisillä menetelmillä
Puhuja: Ilkka Kautto, Johtava ICT-asiantuntija, Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia, Tietohallinnon ohjaus

_ _ _
11.05-11.35
Otsikko: Digitaaliset alustat työntekijän apuna – Case Tieto Empathic Building
–  Empathic Building –palvelu pyrkii tekemään toimitiloista empaattisempia ja käyttäjäystävällisempiä.
– Lessons Learned
Puhuja: Olli Nurminen, Digitalization Professional, Tieto

_ _ _
11.45-12.15
Otsikko: O365 – Päivittäiseen projektinhallintaan
Puhuja: Ilkka Suvanto, Senior Consultant, Sulava Oy

_ _ _
12.25-12.55
Otsikko: Hybridisalkku: Strategisten tavoitteiden johtamista ketterää ja perinteistä projektitoimintaa yhdistellen
– Liiketoiminnan tavoitteiden johtaminen vaatii kokonaiskuvan ylläpitoa
– Mutta eivätkö Lean, Scrum ja Agile ratkaise ison osan tästä projektisalkkutason haasteellisuudesta?
– Lessons Learned: Liiketoimintajohdon katse kokonaistavoitteen, toteutusvastuu projekteille!
Puhuja: Nina Orvola, Lead Senior Advisor, Thinking Portfolio

_ _ _
13.05-13.35

Otsikko: Onnistuminen ei ole sattumaa – hankejohtaminen yritysjärjestelyissä
– Valtaosa yritysjärjestelyistä ei saavuta niille asetettuja tavoitteita tai epäonnistuu täysin.
– Midagon on toteuttanut kymmeniä yritysjärjestelyjä viimeisen viiden vuoden aikana. Tässä puheenvuorossa käydään läpi oppeja ja kokemuksia näistä hankkeista.
– Integraatiolla on merkittävä rooli hyötyjen saavuttamisessa.
Puhuja: Ilkka Töyrylä, Managing Consultant & Partner, Midagon Oy

_ _ _
13.45-14.15 (ENG)
Topic: Modern PMO: Walk It, Talk It
– The role of the Programme Management Office (PMO) continues to evolve beyond the production of Project Management processes and reporting templates. The modern PMO must anticipate business needs, predict outcomes, protect business objectives and ensure strategic alignment of portfolios and projects. In this presentation, Matt will explore how the modern PMO can add value to the business it serves and be successful.
Speaker: Matt Fryer, Consultant (EMIA), Hexagon

_ _ _
15.40-16.10 (ENG)
Topic: The future of project and work management
– Learn more about Microsoft’s modern project and work management vision
– Discuss trends and strategies for a modern project organization
– Get an early view on Microsoft’s latest updates for Project
Speaker: Markus Waldinger, Sr Sales Executive, Microsoft

_ _ _
16.20-16.50
Otsikko: Projektit – liidistä laskulle vai innovaatiosta tuotteeksi? Valitse oikea väline prosessin tueksi
– Onko haasteesi asiakastoimitusprojektien hallinta? Entä tuotekehitys? Tai kenties IT-projektit?
– Miten AI & Analytiikka näkyvät moderneissa projektiratkaisuissa?
– Lessons Learned Oppeja erilaisten projektiratkaisujen käyttöönotoista
Puhuja: Ville Vakkilainen, Johtaja, Projektit ja Analytiikka, Innofactor Oyj

Silent Presentations: Parhaat hyödyt – Project Online/Office 365/Power BI (Näyttelyalue, osasto 1, Microsoft)

11.40-12.00
Aihe: Aikataulun suunnittelu selaimessa – Project Online
Puhuja: Vesa Olsson, Vice President, Dovre Group Plc

12.30-12.50
Aihe: Project Service Automation: Kaksi lähestymistapaa PSA:n käyttöönottoon
Puhuja: Antti Pajunen, Consultant, Dynamics

13.30-13.50
Aihe: Best practices for Project Online deployment
Puhuja: Arno Hakkarainen, Senior Consultant, Solu Digital

 

15.10-15.40
Otsikko: O365 päivittäisen projektityön tukena
Puhuja: Mikko Salo, Senior Consultant, Sulava Oy

Keskiviikko 31.10.2018

KEYNOTE: Lessons learned: Telia Company’s Business Expansion Project

Jyri Wesanko, Group Ethics and Compliance Officer, Telia Company

Keynote
Wednesday 31.10.2018

_ _ _

Raji Sivaraman, M.S., Principal – Pracademic

Keynote
Wednesday 31.10.2018

Keskiviikko 31.10.2018
klo 9.45-12.55

Puheenjohtaja: Ville Vakkilainen, Johtaja, Projektit & Analytiikka, Innofactor Oyj

Projektijohtamisen mallit ja välineet mahdollistavat paljon varsin kohtuullisella investoinnilla. Seminaarissa käydään asiakkaiden kokemusten kautta läpi miten projektisalkku saadaan ”kasaan”, miten voidaan helposti seurata yksittäisen asiakasprojektin etenemistä liidistä laskulle sekä toisaalta miten hallita eri tyyppisiä projekteja ja tarjota ”jokaiselle sopiva ratkaisu”.

Ohjelma:

9.45-10.25
Otsikko: Strategian mukaisesti linjattu projektisalkku – myytti vai todellisuus – case Posti?
– Strategiasta lähtevä projektien priorisointi – kuka ”huutaa koviten” vai objektiivinen strategiapohjainen priorisointi?
– Miten projektisalkku priorisoidaan?
– Lessons Learned
Puhuja: Rea, Nisula, Director, Business and ICT Portfolio management, Posti Oyj

_ _ _
10.35-11.15
Otsikko: Miten asiakastoimitusprojekti saadaan helposti liidistä laskulle – case QPR Software?
– Asiakastoimitusten hallinta myynnistä toimitukseen monikansallisessa ohjelmistoyrityksessä
– Kokemuksia käyttöönotosta
– Lessons Learned
Puhuja: Pauli, Mertanen, Lead Consultant, QPR Software

_ _ _
12.15-12.55
Otsikko: Terveydenhuollon kehittämistyö ”haltuun” – case HUS
– Scrum-prosessit mukana operatiivisen toiminnan tukena
– Project Onlinen kautta keskitetty hankkeiden – ja projektien seuranta reaaliaikaisesti
– Lessons Learned
Puhuja: Kari, Korpi, Senior Project Manager, HUS

Keskiviikko 31.10.2018
klo  13.05-15.25

Puheenjohtaja: Jori Kosonen, Senior Partner, Talent Vectia / IPMA PPMC, IPMA Global Project Excellence Assessor

Ohjaavatko projektin sidosryhmien toiveet projektin suuntaan? Toiveet vs. odotusten hallinta – Miten onnistut ja mittaat projektisi onnistumista? Seminaarissa pureudumme tämän päivän parhaisiin käytäntöihin, miten projektien onnistumisen edellytyksiä voidaan parantaa sekä millaisin keinoin mittareita voidaan määrittää. Seminaarissa tulet myös itse tutustumaan harjoitteen kautta, kuinka asiaa voi lähestyä ja miten itse voit parantaa projektien onnistumisen edellytyksiä.

Ohjelma:

13.05-13.45
Otsikko: Measuring and managing people/stakeholder related success enablers – case Länsimetro phase 2
– Building transparency and trust to project organisation to enable successful project leadership
– How to measure trust in complex project organisations
– Moving from reactive project organisation management to pro-active leadership
Puhujat: Kimmo Vättö, CEO, Celkee ja Satu Linkola, Viestintäjohtaja, Länsimetro Oy 

_ _ _
13.55-14.35
Otsikko: Onnistumisen mittaaminen projekteissa
– Projektien mittaamisen ja arvioinnin haasteet?
– Miten mittarit auttavat välttämään kriisejä?
– Lessons Learned
Puhuja: Riikka Tammivuori, Project Excellence Manager, Ramboll Finland Oy

_ _ _
14.45-15.25 (ENG)
Main topic: How to reveal Good Practices with the Project Excellence Model
– Knowhow and experience from several successful projects around the world
– IPMA project excellence model
– Lessons Learned
Speaker: Ariane Moussault, Project Management Professional, IPMA Project Excellence Assessor

Keskiviikko 31.10.2018
klo 9.45-12.05

Puheenjohtaja: Teppo Valkama, Program Manager, Tieto Oyj

Äärimmäinen projekti – matka pohjoisnavalle. Tule kuuntelemaan, miten pohjoisnapa-retkikunnan projekti eteni ja minkälaisia haasteita se asetti johtamiselle. Tule myös kuulemaan käytännön kokemuksia SAFe-mallin käyttöönotosta globaalissa organisaatiossa.

Ohjelma:

9.45-10.25
Otsikko: Pohjoisnapa – äärimmäinen projekti!
– Sattuma osana projektin suunnittelua
– Johtamisen haasteet poikkeusolosuhteissa
– Lessons Learned – joka ikinen päivä!
Puhuja: Henrik Reims, Vice President Industry Solutions ICS, Tieto Oyj

_ _ _
10.35-11.15
Otsikko: my.metso.com – verkkopalvelun kehittäminen Scaled Agile -mallilla
– Verkkopalveluiden ja asiakaskokemuksen merkitys Metson digistrategiassa
– Agile-projektin johtaminen suuressa, globaalissa organisaatiossa
– Lesson learned – mitä olemme oppineet SAFe-mallin mukaisesta projektityöskentelystä?
Puhuja: Esko Harjama, Director, Enterprise Architecture, Metso

_ _ _
11.25-12.05
Otsikko: Kehittämisen johtaminen projektiyrityksissä vaatii johtamisen kehittämistä
– Muuttuva projektiyritysten kehittäminen
– Johtamisen työkäytäntöjen kehittäminen
– Lessons learned: Kehittämisen johtaminen tulevaisuuden projektiyrityksissä
Puhujat: Marko Ikonen, kehitysjohtaja ja Riku Oksman, toimitusjohtaja (KTT), Projektivarikko Oy

Keskiviikko 31.10.2018
klo 13.05-15.25

Fasilitaattori: KTT Riku Oksman, toimitusjohtaja, Projektivarikko Oy ja Eeva Teronen, Projektivarikko Oy

Etsitkö uusia, tehokkaita tapoja kehittää ja valmentaa käytännön projektitoimintaa? FT Marko Ikonen ja KTT Riku Oksman Projektivarikko Oy:stä ovat kehittäneet roolipelisimulaatioon perustuvan kehittämis- ja valmennusvälineen, jonka avulla pystytään pureutumaan erityisesti ihmisten yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen liittyviin kysymyksiin projekteissa.

Roolipelisimulaatio on saanut siihen osallistuneilta paljon erinomaista palautetta. Tässä työpajassa sinulla on mahdollisuus päästä itse tutustumaan tähän monipuoliseen kehittämistyökaluun!

Työpajaan mahtuu maksimissaan 20 henkilöä. Paikat täytetään saapumisjärjestyksessä.

 

Keskiviikko 31.10.2018
klo 9.45-12.05

Puheenjohtaja: Suvi Ellilä, COO, Selko Technologies Oy

…ja vuoden 2018 muotisana on…tekoäly!
Tekoäly vie työpaikat (tai luo uusia työpaikkoja); tekoäly syrjäyttää ihmiset (tai ratkaisee ihmiskunnan haastavimmat ongelmat) – paljon melua ääripäistä, mutta mikä on käytännön kannalta oleellista? Tekoälyn hyödyntäminen on useimmille yrityksille strateginen tavoite, mutta mitä tekoäly on, miten ja missä sitä voi ja kannattaa hyödyntää? Miten päästä alkuun?
Tekoäly projektiliiketoiminnassa -seminaari pureutuu tekoälyyn käytännön tasolla ja keskittyy kasaamaan johtajalle käytännön työkalupakkia tekoälyn soveltamisen ymmärtämiseksi. Perusasioista vaatimuksiin, käyttökohteista käytännön kokemuksiin.

Ohjelma:

9.45-10.25
Otsikko: Tekoälyn ABC ja kansallinen tilannekuva
– Tekoälyn käsitteitä ja perusteita
– Kansalliset aloitteet ja tekoälyn hyödyntäminen
– Lessons Learned
Puhuja: Mika Klemettinen, PhD, Director, Digitalisation, Business Finland

_ _ _
10.35-11.15
Otsikko: Tekoäly liiketoiminnassa
– Tekoälyn hyödyntäminen – mistä aloittaa, miten päästä alkuun?
– Soveltuvat ongelmat ja niiden ratkaisut – mitä ratkaista, mihin tähdätä?
– Lessons Learned
Puhuja: Tuomas Ritola, CEO, Selko Technologies Oy

_ _ _
11.25-12.05
Otsikko: Huawei Smartphone AI solution and experiences
– Justification for use
– Implemented solution
– AI processing in smartphone is applicable and economical to media and classical AI problems, cross domain AI still a challenge
Puhuja: Mikko Terho, VP Technology Planning and Site Manager, Huawei Technologies Oy

Keskiviikko 31.10.2018
klo 13.05-15.25

Puheenjohtaja: Esko Kilpi, toimitusjohtaja, Esko Kilpi Oy

Tulevaisuudessa yhä suurempi osa ihmisten tekemästä työstä tehdään projektimaisesti. Tekoälyn ja algoritmien kehitys johtaa siihen, että jos prosessit ja tehtävät voidaan kuvata tarkasti etukäteen tai jos työ on toistavaa, se ei enää ole ihmisten työtä. Sen sijaan erilaisina projekteina tehtävää innovatiivista ja luovaa ongelmanratkaisua tekevät parhaimmillaan ihmiset vuorovaikutuksessa keskenään.
Millaista tulevaisuuden projektijohtaminen sitten on? Minkälaista kehityspolkua pitkin projektiammattilaiset kulkevat kohti Projektijohtaminen 3.0:aa? Mikä on seuraava konkreettinen askel agilen ja Lean-hypen jälkeen? Ovatko tulevaisuuden mallit hybridi- tai tripla-malleja? Vai voidaanko sääntöihin ja hierarkioihin nojautuvat mallit jopa kokonaan unohtaa (tai jättää tekoälyn huoleksi) ja nojautua vahvasti koko ajan kommunikoiviin ja vuorovaikutuksellisiin verkostoihin, yksilöiden itseohjautuvuuteen ja parviälykkyyteen. Mitä tapahtuu johtamiselle uuden työn ympäristössä?

Ohjelma:

13.05-13.45
Pääotsikko: Mistä on tulevaisuuden menestyjäorganisaatiot tehty?
Puhuja: Esko Kilpi, toimitusjohtaja, Esko Kilpi Oy

_ _ _

13.55-15.25 Työpaja

Työpajan otsikko: Mitä Agilen ja Leanin jälkeen? – Projektijohtaminen 3.0 -workshop
– Työpajan tavoitteena on herätellä osallistujia tulevaisuuden vaatimuksista projektijohtamiselle ja projektitoiminnan kehittämiselle organisaatioissa.
– Tulevaisuuden organisaatiot perustuvat pitkälti projektien tekemiseen. Näiden organisaatioiden menestys ei enää perustu ennaltamääritettyihin prosesseihin, vaan ihmisten vuorovaikutuksellisiin verkostoihin. Prosessimallien sijaan projektitoiminnassa tarvitaankin aivan uutta ajattelua – Projektijohtaminen 3.0:aa. Mitkä sitten ovat tämän ajattelun tukipilarit? Miten tulevaisuuden menestyjäorganisaatioita käytännössä rakennetaan?
Fasilitaattori: Marko Ikonen, kehitysjohtaja, Projektivarikko Oy

Wednesday 31.10.2018
9.45 AM – 12.05 PM

Moderator: Sauli Kosonen, Management Consultant, Qentinel

IT systems push inevitably into companies strategic agendas. And strategy execution plans are no more carved to stone. Hence IT and business process development portfolios are challenged to move fast, but constantly be aligned with adjusted strategy execution plans. This morning sessions tell us some viewpoints about portfolio management’s ability to support strategy execution within an ever-changing business environment.

Program:

9.45-10.25 (ENG)
Main topic: Mission Impossible? The high-energy PMO for effective project management
– TAURON Group and its place in the Polish energy system.
– How it all started? Transforming PMO into a key business function.
– How to select the right projects for your portfolio? From Investment Strategy to successful project delivery.
– How to connect the dots? Introducing system approach to project, program and portfolio management.
– Beyond documentation. Offering the right level of support for Project Teams.
Speaker: Ewa Palarczyk, Executive Director of Investment Projects, TAURON Polska Energia

_ _ _
10.35-11.15 (ENG)
Topic: Optimising the Cost and Value of a Portfolio of Projects
– Quantification and Aggregation of Expected Values and Risk Profiles across the Portfolio.
– Lessons learned
Speaker: Quinton van Eeden, Palisade Corporation

_ _ _
11.25-12.05 (ENG)
Topic: Future Portfolio Management
– Value Creation in today’s world
– Dynamic Portfolio Management
– Visible and continuous Business Case Management
Puhuja: Aino-Maija Vaskelainen, Program Director, Change Enabler, Qentinel

Wednesday 31.10.2018
1.05 PM – 3.25 PM

Program:

13.05-13.45 (ENG)
Topic: Modern Project Portfolio Management – Lessons learned
– Doing the right projects – and doing them right
– Get top management more involved in projects
– Lessons Learned
Speaker: Reinhard Wagner, Past President and Chairman of the Council, IPMA

_ _ _
13.55-14.35 (ENG)
Topic: Excellent Leadership – Lessons Learned from Global Organisations
– What distinguishes a good leader from a great leader?
– Lessons from winners of the IPMA Global Project Excellence Awards
Speaker: Pau Lian Staal-Ong, AT Osborne, IPMA Awards Coordinator

_ _ _
14.45-15.25 (ENG)
Topic: The open IPMA Registration of Courses and Programmes on Project management
– Which are the values for the organisers and the customers of applying the Registration System?
– Which steps are included in the Registration Process – and how has the process been further developed?
– How can you anyhow apply the mind-sets of the System when planning PM training and education in your organisation.
Speaker: Morten Fangel, Director of the open IPMA Registration Programme

Wednesday 31.10.2018
9.45 AM – 12.05 PM

9.45 AM – 10.25 AM: From conflict to innovation – How to turn differences in opinions into constructive dialog?
Karolina Mroz, Chairwoman, House of Peace Foundation, Wroclaw/Poland

_ _ _
10.35 AM – 11.15 AM: The Ins and Outs of Lessons Learned
Emma-Ruth Arnaz-Pemberton, Director of Consulting Services, Wellingtone

_ _ _
11.25 AM – 12.05 PM: Lean Leadership – a key for succeeding in complex digitization programs
Teemu Toivonen, Co-Founder and Principle Consultant, Triari Oy

Wednesday 31.10.2018
1.05 PM – 3.25 PM

1.05 PM – 1.45 PM: How to never fail in your project – fact or fiction?
Tero Kyckling, Celkee Oy

_ _ _
1.55 PM – 2.35 PM: Heeeeelp! Getting troubled projects in control
Grzegorz Szalajko, Strategic Project Management Advisor

_ _ _
2.45 PM – 3.25 PM: How to succeed at your daily work?
Tommi Ferm, Senior Consultant, Qentinel Oy and Aini Räisänen, Consultant, Qentinel

Keskiviikko 31.10.2018

9.45-10.15
Otsikko: Muunna organisaatiosi projektikoneeksi 2 kuukaudessa
– valmenna ihmiset
– ota käyttöön Camako EPM – se on tietojärjestelmä
– miten Dovre Group osaa tehdä tämän?
Puhuja: Juha Kaskirinne, Senior Sales Manager, Dovre Group Oyj

_ _ _
10.25-10.55
Otsikko: Toimiiko resursointinne, kuten johto luulee?
– Erilaiset resursointimallit
– Esimerkkejä resursointimalleista käytännössä
– Lessons Learned – (Johdon) mielikuvamalli, toimintamalli, tavoitemalli
Puhuja: Tuomas Mikkola, Silverbucket Oy

_ _ _
11.05-11.35
Otsikko: Ihmisten johtaminen ketterässä projektissa
– Mitä on opittu ihmisten johtamisesta viimeisten 20 vuoden aikana, kun ketterät menetelmät ja itseohjautuvat tiimit ovat yleistyneet?
– Onko ketterien projektien johtaminen tällä hetkellä oikeasti tarkoituksenmukaista ja tehokasta, vai onko meillä vielä parannettavaa?
– Mitkä ovat opit perinteisille, suunnitelmavetoisille projekteille?
– Onko perinteisillä johtamismenetelmillä enää mitään käyttöä?
Puhuja: Hannu Blomqvist, Program Manager, Codemen Oy

_ _ _
11.40-12.10
Otsikko: Johto hehkuttaa projektisalkkuja, kenttä käyttää Exceliä – salkunhallinnan periaatteiden jalkauttaminen vaatii moderneja työkaluja
Intro: Mercus on törmännyt vuosien aikana moniin variaatioihin siitä, miten Exceliä käytetään osana projektisalkun hallintaa. Sillä ohjataan muun muassa projektien henkilöresursseja, materiaaleja, tuntikirjauksia ja työkaluja – tehottomasti ja epäluotettavasti. Tule kuulemaan, miten ohjausta tehostetaan moderneilla työkaluilla, sillä Excelin aika projektinohjauksessa on ohi.
Puhuja: Valeri Tiik, CEO, Oy Mercus Software Ltd

_ _ _
12.15-12.45
Otsikko: Tulevaisuuden projektijohtajan osaamisvaatimukset
– Mitä tietoja ja taitoja projektin vastuuhenkilöiltä vaaditaan?
– Aalto-yliopiston koulutusorganisaation Aalto PRO:n kokemuksia ja näkemyksiä projektityön muutoksista ja projektipäälliköiden osaamistarpeista.
Puhuja: Petri Lehtivaara, Solutions Director, Aalto University Executive Education Oy

_ _ _
12.55-13.25
Otsikko: Kuinka skaalata ketterän projektin testaaminen
– SAFe® ja kolme isoa A:ta – Asiakas, Automaatio, Aikataulu
– DevOps – Organisaation ketteröitymisen haasteet
– Lessons Learned: Testaus ei pelasta toteutusta, jos sitä ei huomioida jo suunnittelusta alkaen.
Puhuja: Iina Honkala, Test Manager, CGI

_ _ _
13.30-14.00
Otsikko: Mitä ketteröityminen vaatii?
Puhuja: Johanna Leviäkangas, Projektijohtamisen konsultti, Suomen Projekti-Instituutti Oy

_ _ _
14.05-14.35
Topic: Microsoft Teams – The central hub for your project organization
– A changing modern workplace
– The hub for teamwork in Office 365
– Collaborate on projects with integrated Office 365 apps
– Optimize your project workspace to include the apps and services you need
Speaker: Harri Mikkanen, Microsoft 365 Product Marketing Manager | Western Europe HQ | Microsoft

Silent Presentations: Parhaat hyödyt – Project Online/Office 365/Power BI (Näyttelyalue, osasto 1, Microsoft)

11.20-11.40
Aihe: Projektien optimaalinen valinta salkkuun – Project Online
Puhuja: Vesa Olsson, Vice President, Dovre Group Plc

_ _ _

12.00-12.20
Aihe: Simple ways to plan projects with Project Online
Puhuja: Mikko Sorsa, Senior Consultant, Solu Digital


_ _ _

12.30-12.50
Aihe: Projektisalkku projektipäällikön näkökulmasta
Puhuja: Jouko Jylhä, Consultant, PPM

_ _ _

13.00-13.20
Otsikko: Power BI ja Project Yhdessä enemmän
Puhuja: Kristjan Vaalberk, Senior Consultant, Sulava Oy

Esittelyssä